فروشگاه

تست نواری تشخیص زمان تخمک گذاری مکث 14
تجهیزات پزشکی, تست های خانگی

تست نواری تشخیص زمان تخمک گذاری مکث 14

تخمک گذاری به معنای آزاد شدن تخمک از تخمدان می باشد که به طور معمول یک بار در طول سیکل ماهانه رخ می دهد. پس از تخمک گذاری ، تخمک آزاد شده طی 24 ساعت وارد لوله تخمدانی می گردد که در اینجا بیشترین احتمال برای باروری وجود دارد و در صورتیکه تخمک در تماس با اسپرم قرار گیرد بارداری رخ خواهد داد.تخمک گذاری به طور معمول در میانه سیکل ماهانه (روز چهاردهم) و همزمان با افزایش قابل توجه هورمون LH رخ میدهد . لازم به ذکر است در سیکل های ماهانه ای که کوتاهتر یا طولانیتر می باشند تخمک گذاری ممکن است لزوما در روز چهاردهم رخ ندهد. تست تعیین زمان تخمک گذاری (مکث 14) نسبت به ترشح هورمون LH حساس بوده وبه طور دقیق و آسان زمان تخمک گذاری را تعیین مینماید و با تشخیص زمان تخمک گذاری می توان شانس بارداری را افزایش داد و یا با استفاده از روشهای جلوگیری،احتمال بارداری را کاهش داد.

روش مصرف

مقداری نمونه ادرار را دریک لیوان یک بارمصرف(به ارتفاع یک سانتی متر) بریزید.

پس از باز نمودن ساشه، نوار تست را تا قسمت فلش دار تست وارد ادرار نمایید. دقت کنیدکه ادرار نبایستی از خط زیر فلش بالاتر رود. به مدت 5 تا 7 دقیقه صبر نمایید سپس مطابق شکل زیرجواب تست را بخوانید.

تفسیر نتیجه تست:

در حالتی که فقط خط کنترل (خط پایین) ظاهر شود، نتیجه تست منفی است.

در حالتی که دو خط ظاهر شود، نتیجه تست مثبت است.

در حالتی که فقط خط تست (خط بالا) ظاهر شود، تست به درستی انجام نشده و بایستی با خرید یک تست دیگر، آزمایش مجددا تکرار شود.

60000 تومان
0