فروشگاه

تست تخمک گذاری ۵عددی مدیکور medicore
آرایشی بهداشتی, تجهیزات بهداشتی بانوان

تست تخمک گذاری ۵عددی مدیکور medicore

کیت تست تخمک گذاری مدیکور مدل LH نسبت به ترشح زیاد هورمون LH حساس بوده و به طور دقیق و آسان زمان تخمک گذاری را تعیین می نماید. بدین ترتیب می توان شانس بارداری را افزایش داد و یا با استفاده از روش های جلوگیری، احتمال آن را کاهش داد. مزیت کیت تست تخمک گذاری مدیکور مدل LH استفاده از ادرار (به جای خون) جهت انجام تست است و در هر جعبه ۵ عدد تست وجود دارد. اگر به منظور باردار شدن از کیت تست تخمک گذاری مدیکور مدل LH استفاده می کنید بهترین زمان برای انجام تست دو تا سه روز قبل از میانه سیکل ماهانه می باشد ولی توصیه می شود برای تعیین زمان اغاز انجام تست از جدول ضمیمه استفاده کنید. برای مثال اگر دوره سیکل شما ۲۸ روز است مطابق جدول توصیه می شود از روز یازدهم تست را آغاز کنید. تست را روزانه تا زمان مثبت شدن (ظهور دو خط صورتی رنگ واضح) تکرار نمایید. مثبت شدن تست به این معنی است تخمک در حدود ۲۴-۳۶ ساعت بعد آزاد می شود و لذا احتمال وقوع بارداری طی این زمان زیاد خواهد بود. اگر به منظور جلوگیری از بارداری از کیت تست تخمک گذاری مدیکور مدل LH استفاده می کنید باز مطابق جدول تست مدیکور را انجام دهید. در صورتی که دو خط ظاهر شود ( هرچند خط پایین تست کمرنگ باشد) شانس بارداری زیاد است و باید جلوگیری انجام شود و در صورتی که تنها یک خط ظاهر شود احتمال وقوع بارداری وجود ندارد.

روش مصرف

جهت انجام تست بهتر است از ادرار میانه روز (۱۰ صبح تا ۴ بعداز ظهر ) استفاده شود و ترجیحا از ادرار صبحگاهی استفاده نشود.

16000 تومان
0